Fastighetsservice

gallery-img10
 
• Skötsel av hyresfastigheter
• Skötsel av Bostadsrättsföreningar
• Renoveringar
• Fönsterbyten, dörrbyten
• Justering, dörrar, fönster.
• Inre och yttre underhåll
• Snöröjning
• Gräsklippning
• Skadesanering, Jourverksamhet
• Sanering, vattenskadearbeten
• Fuktmätning, Skaderapport och Åtgärdsförslag
 
Back to top