Snöröjning

• Takskottning
• Snöskottning av tak
• Snöskottning av industritak
• Istappsbortagning
• Skottning av garageuppfart och gårdar
• Skottning och sandning av gångvägar
• Skottning med plogförsedd 4-hjuling
• Plogning och sandning med traktorgrävare

 

Back to top