Trägårdskötsel

• Beskärningsarbeten, Beskärning av buskar
• Trädfällnings- och röjningsarbeten
• Planteringsarbeten – kompletteringsplantering
• Plattläggnings- och stenarbeten – justering plattytor
• Asfalteringsarbeten – asfaltlagningar
• Lekplatsarbeten – renovering lekutrustning m.m.
• Belysningsarbeten – komplettering belysning
• Snickeriarbeten – staket, plank, pergola m.m.

 

Back to top